คอยให้คำแนะนำและดูแลงานบัญชีภาษี
ที่ซับซ้อนและมีจำนวนมากแทนคุณได้แบบครบวงจร
อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานบัญชี P2MB

จดบริษัทกับ P2MB ง่ายๆ

เพียง 5 ขั้นตอน

1) กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลในไฟล์แบบฟอร์ม สำเร็จรูปที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้

2) จองชื่อและเตรียมเอกสาร

สำนักงานบัญชี P2MB ดำเนินการจองชื่อ และจัดเตรียมเอกสารทั้งหมด

3) ลงนามเอกสาร

รอรับเอกสารเพื่อลงนามและ เตรียมเอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

4) ดำเนินการจดบริษัท

นัดตรวจเช็กความถูกต้องของเอกสาร และเราดำเนินการจดบริษัทแทนลูกค้า ทั้งหมด

5) ส่งเอกสารให้ลูกค้าถึงบ้าน

จัดส่งเอกสารรับรองการจดทะเบียนให้ ลูกค้าถึงบ้าน

บริการรับทำบัญชีรายเดือน

บริการคำนวณและนำส่งภาษีรายเดือน

บริการปิดบัญชีรายปี นำส่งภาษีรายปี และส่งงบการเงินของกิจการ