เจ้าของกิจการ

กว่า 80%

ไม่ได้วางแผนภาษี

เพราะสำนักงานบัญชี

ไม่เคยบอกให้คุณวางแผน

ติดต่อผู้ทำบัญชี
ยาก

ไม่เคยรู้ก่อน
จะต้องเสียภาษีเท่าไหร่

ไม่รู้จักตัวช่วย
ลดภาษี

About us

P2MB

• เราคือการรวมตัวกันของทีม CPA ที่เคยผ่านงานในบริษัท Big 4 และบริษัทมหาชนในหลากหลายธุรกิจ
• เราเชื่อว่าข้อมูลทางบัญชีที่ดี เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในธุรกิจ
• สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
• เราเชื่อว่าส่งต่อความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีจะเป็นกำลังที่สำคัญ ให้เจ้าของกิจการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการบัญชีมาตรฐานในราคามิตรภาพ
เราตั้งมั่นให้บริการแบบคุ้มราคา

ถูกต้อง

สะดวก

เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ

รวดเร็ว

ช่วยวางแผนภาษี

ถูกต้อง

สะดวก

รวดเร็ว

ช่วยวางแผนภาษี

เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ

ปรึกษาเราฟรี

เท่านั้นยังไม่พอ!
เพราะเราให้มากกว่า...
ด้วย Start set สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นที่รวมทุกเรื่องสำคัญของกิจการไว้ ครบจบที่เดียว

คู่มือการจัดเก็บ
เอกสารอย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง

แบบฟอร์มเอกสาร
ที่จำเป็นสำหรับ
บริษัทที่เริ่มจัดตั้ง

ปรึกษาการทำธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

0 +

ทีมผู้เชี่ยวชาญ
บัญชีและภาษี

0 +

บริษัทที่
จัดทำบัญชี

0 +

บริษัทที่ให้เราจัดตั้ง

0 +

บริษัทที่ให้
ตรวจสอบ

กระแสตอบรับ

จากลูกค้าของเรา

โปรปัง ! หากจดบริษัทพร้อมทำบัญชี

ปรึกษาเราฟรี