อยากคุยกับผู้สอบบัญชี

แต่ไม่เคยได้รับ

คำแนะนำใดๆ

เพราะผู้สอบบัญชี

ไม่เคยได้ติดต่อได้โดยตรง

ผู้สอบบัญชี
ทำงานไม่ตรงเวลา

ผู้สอบบัญชี
ไม่มีตัวตน

ผู้สอบบัญชีทำงานไม่ตาม
มาตราฐานนักบัญชี

About us

P2MB

• เราคือการรวมตัวกันของทีม CPA ที่เคยผ่านงานในบริษัท Big 4 และบริษัทมหาชนในหลากหลายธุรกิจ
• เราเชื่อว่าข้อมูลทางบัญชีที่ดี เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในธุรกิจ
• สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
• เราเชื่อว่าส่งต่อความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีจะเป็นกำลังที่สำคัญ ให้เจ้าของกิจการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการบัญชีมาตรฐานในราคามิตรภาพ
เราตั้งมั่นให้บริการแบบคุ้มราคา

ตรวจสอบบัญชีโดย
ผู้สอบบัญชีอนุญาต
(CPA)

เพื่อนคู่คิด
ทางธุรกิจ

ปรึกษาเราฟรี

0 +

ทีมผู้เชี่ยวชาญ
บัญชีและภาษี

0 +

บริษัทที่
จัดทำบัญชี

0 +

บริษัทที่ให้เราจัดตั้ง

0 +

บริษัทที่ให้
ตรวจสอบ

กระแสตอบรับ

จากลูกค้าของเรา

ปรึกษาเราฟรี