เกี่ยวกับเรา

ปรึกษาได้ตลอดเวลา ส่งปัญหาบัญชี ภาษีของลูกค้าไว้กับเรา

P2MB CO., LTD.

คือสำนักงานบัญชีที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ และประสบการณ์ด้านการ จัดทำบัญชี งบการเงิน ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านภาษี โดยทีมงานนักบัญชีที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
กฎหมายกำหนด รวมถึงมีผู้ตรวจสอบบัญชี CPA ได้รับอนุญาตคอยให้คำแนะนำและดูแลงานบัญชีภาษี
ที่ซับซ้อนและมีจำนวนมากแทนคุณได้แบบครบวงจร
อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
กว่า 400 บริษัท