การทำบัญชี จำเป็นต้องจ้างสำนักงานบัญชีหรือไม่

การทำบัญชี จำเป็นต้องจ้างสำนักงานบัญชีหรือไม่ ธุรกิจทุกประเภทเมื่อเริ่มมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่อง การทำบัญชี แม้ว่าธุรกิจของคุณยังไม่ได้จดบริษัทและทำงานเพียงคนเดียวก็ตาม แต่การทำบัญชี ที่เราสามารถจ้าง สำนักงานบัญชี จะช่วยทำให้เจ้าของกิจการเห็นรายรับ รายจ่าย ต้นทุน กำไร ขาดทุน เพื่อไว้วิเคราะห์ทิศทางการดำเนินกิจการในอนาคตได้ และเป็นข้อมูลสำหรับยื่นภาษีได้ด้วย โดย การทำบัญชี จะเริ่มบังคับให้ต้องมีการจัดทำแบบจริงจัง หลังจากที่กิจการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งกฎหมายบังคับให้นิติบุคคลต้องมีการจัดทำบัญชี และส่งข้อมูลงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร จึงต้องการความละเอียดมากกว่ารูปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียวในนามบุคคลธรรมดา และนอกจากทำบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปีแล้ว ยังต้องมีการปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี และออกรายงานลงชื่อรับรองโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตด้วย ดังนั้น หากกิจการจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถทำบัญชีเองได้ ในกรณีที่ผู้ทำบัญชีของกิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ยังมีความจำเป็นต้องใช้บริการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจากกิจการเพื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีที่จัดทำเป็นประจำทุกปี ซึ่งผู้ประกอบการอาจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีที่รับจ้างทำบัญชี เข้ามาดูแลบัญชีและการยื่นภาษีของกิจการโดยตรง รวมถึงตรวจสอบบัญชีด้วยในคราวเดียวกัน  ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดอะไรบ้าง นิติบุคคลที่มีพนักงานบัญชีดูแลการทำบัญชีของกิจการ นักบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด ดังนี้ 1.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมและรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส.ทางการบัญชี ปริญญาตรีทางการบัญชีขึ้นไป 2.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด…

หลักการเลือก สำนักงานบัญชี คุณภาพ ที่กิจการต้องรู้! 

เลือกสำนักงานบัญชี ธรรมชาติของการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกิจการที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล กฎหมายกำหนดให้จัดทำบัญชี-ภาษีเพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเป็นกิจการที่ยังไม่ชำนาญในเรื่องดังกล่าว ก็มักมองหา สำนักงานบัญชี ที่มีบริการรับทำบัญชี ตรวสอบบัญชี เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของกิจการ และแน่นอนว่า สำนักงานบัญชี ก็มีให้เลือกอยู่มากมาย แล้วแบบไหนที่กิจการควรเลือก หรือ สำนักงานบัญชีแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง  ไปหาคำตอบพร้อมกัน สำนักงานบัญชี ตั้งราคาสมเหตุสมผล   ตามหลักการเลือก สำนักงานบัญชี กิจการส่วนใหญ่มักนำ “ราคา” มาเป็นตัวตัดสินใจเบื้องต้นในการว่าจ้าง  ซึ่งหลายรายมองว่ายิ่งถูกยิ่งดี แต่ความจริงแล้วอาจไม่แน่นอนเสมอไป ซึ่งสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพควรมาพร้อมกับราคาที่สมเหตุสมผล มีความสมดุลกันระหว่างราคากับเนื้องาน หากเนื้องานน้อย เอกสารไม่เยอะ ราคาย่อมถูกลง แต่ถ้าหากเอกสารมีจำนวนมาก ต้องทำหลายอย่าง รวมถึงความซับซ้อนของแต่ละกิจการ ราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ขึ้นอยู่กับขอบเขตบริการบัญชีที่ตกลงให้บริการกัน แต่หากกิจการเลือกตัดสินใจจ้างสำนักงานบัญชีจากราคาที่ถูกไว้ก่อน หรือราคาแพงถือว่าเป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพอาจไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากทุกอย่างควรอยู่ที่ความพอดี สมเหตุสมผล ไม่เช่นนั้นกิจการอาจจะต้องเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ว่าสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ตนเองเลือก อาจจะทำงานไม่มีคุณภาพออกมา หรือเมื่อได้รับเงินก้อนโตไปแล้วกลับทิ้งงานหายไปก็ได้    สำนักงานบัญชี ต้องติดต่อง่าย สะดวก และรวดเร็ว   หลังจากกิจการเจอ สำนักงานบัญชี ที่ถูกใจในเบื้องต้นแล้ว ให้ลองติดต่อสำนักงานบัญชีนั้นๆ หากติดต่อได้ง่าย สำนักงานบัญชีสามารถติดต่อได้ตลอดพร้อมให้ข้อมูล…