พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์…ควรศึกษาภาษีขายของออนไลน์อะไรบ้าง

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์…ควรศึกษาภาษีขายของออนไลน์อะไรบ้าง การเลือกใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อกลางในการค้าขายสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานลูกค้าควบคู่ไปกับการเปิดหน้าร้านทำการซื้อขายโดยไร้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ และเวลา อีกทั้งเพื่อลดต้นทุนในการเปิดหน้าร้าน และสามารถจัดการดูแลได้ง่ายก็ตาม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่หันมาเปิดร้านค้าแบบออนไลน์กันมากขึ้น นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้พื้นที่ออนไลน์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางการค้าบนโลกออนไลน์มีลักษณะที่แตกต่างกันไป ทั้งในรูปแบบของการนำเสนอขายสินค้าผ่านการไลฟ์สด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ว่าจะสามารถเล็งเห็นโอกาสในการทำการค้าจากความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีแบบไหนดี ดังนั้นเมื่อพ่อค้าแม่ค้ามีรายได้เกิดขึ้น สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทจะเป็นเรื่องของ ภาษีขายของออนไลน์ แล้วภาษีที่ว่านี้มีอะไรบ้าง ลองมาค้นคว้าหาคำตอบไปพร้อมๆ กันได้เลย ภาษีขายของออนไลน์คืออะไร มีอะไรบ้าง สำหรับช่องทางออนไลน์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าออนไลน์และบริการของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ประกอบด้วย Facebook Instagram Line Lineshop ฯลฯ ภาษีขายของออนไลน์ ถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการค้าขายออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้มีรายได้จำเป็นต้องทราบก่อนว่า บุคคลธรรมดาเมื่อมีรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือน 60,000 บาท/ปี ต้องยื่นภาษี โดยมีภาษีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.ภาษีบุคคลธรรมดา  เมื่อมีการค้าขายสินค้าออนไลน์เกิดขึ้น หากเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะมีวิธีการคำนวณ 2 แบบ คือ – (รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย แล้วนำมาเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามอัตราภาษีก้าวหน้าหรือแบบขั้นบันได ดังนี้…