ทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ต่างกันอย่างไร (ทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ต่างกันอย่างไร)

ทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ต่างกันอย่างไร …ความน่าเชื่อถือของการทำธุรกิจใดๆ นอกเหนือจากควรจดบริษัทเป็นนิติบุคคลแล้ว ธุรกิจที่จดทะเบียนการค้า ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าเช่นกัน โดยส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจทั่วประเทศ มักนิยมเลือกจดทะเบียนการค้าเนื่องจากมีความเป็นอิสระในการทำธุรกิจสูง กระทั่งเกิดคำว่า “ทะเบียนพาณิชย์” ขึ้น ทำให้ช่วงหลังมานี้ธุรกิจต่างๆ เกิดความสับสนว่า ทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ต่างกันอย่างไร ตนเองควรจดทะเบียนการค้า หรือจดทะเบียนพาณิชย์กันแน่  ทั้งนี้ ตามหลักการแล้ว “ทะเบียนการค้า” มีความหมายเหมือน “ทะเบียนพาณิชย์” แต่สมัยก่อนใช้คำว่าทะเบียนการค้า และภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นคำว่าทะเบียนพาณิชย์แทน แต่ถ้าเจ้าของกิจการยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดลึกๆ ดังต่อไปนี้ อย่าเพิ่งตัดสินใจจดทะเบียนพาณิชย์เด็ดขาด!         เจาะลึก… ทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ต่างกันอย่างไร ทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ต่างกันอย่างไรนั้น คงพอทราบกันไปบ้างแล้ว ซึ่งทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ มีความหมายเหมือนกัน วิธีการจดทะเบียน หรือรายละเอียดต่างๆ ก็เหมือนกัน ซึ่งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ทำธุรกิจค้าขาย ทั้งการค้าขายแบบทั่วไปและการขายออนไลน์ตามประเภทที่กฎหมายกำหนด จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์  หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจค้าขายและบริการตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ก็มีทั้งธุรกิจที่บังคับต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และที่ได้รับการยกเว้น ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความ “ทำไมต้องจด ทะเบียนพาณิชย์ และใครบ้างที่ต้องจด” ทั้งนี้ ทะเบียนพาณิชย์แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 1.ทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้าบุคคลธรรมดา) สามารถจดทะเบียนได้ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล ที่ประกอบกิจการตรงกับที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์…