ภาษีแจกของขวัญ ของรางวัล ที่กิจการควรรู้

ทุกๆ ช่วงเทศกาลรื่นเริงอย่างเช่นปีใหม่ เชื่อว่าหลายบริษัทจะต้องเตรียมจัดงานสังสรรค์ให้กับพนักงานในองค์กร ทั้งเลี้ยงอาหาร และที่ขาดไม่ได้คือจับฉลากแจกของรางวัลของขวัญปีใหม่ ทั้งรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ ซึ่งของขวัญ ของรางวัลเป็นที่นิยมในการมอบให้กันในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่ หรือเทศกาลสำคัญอื่นๆ  นอกจากการมอบกระเช้าของขวัญจะเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยแล้ว ยังถือเป็นการมอบสิ่งดีๆ ให้กับผู้รับอีกด้วย  แต่ที่อาจมองข้ามคือ กิจการต้องไม่ลืมวางแผนภาษีแจกของขวัญ ของรางวัล และกระเช้าปีใหม่ที่นิยมให้กับพนักงานและลูกค้ากันแบบฟรีๆ เหล่านี้ด้วย ไม่เช่นนั้นอาจโดนภาษีถามหาถึงที่อย่างแน่นอน เพราะเนื่องจากของขวัญ หรือแม้แต่กระเช้าปีใหม่ที่กิจการนำมาให้กับพนักงานและลูกค้า มีมูลค่าแตกต่างกัน และมีเงื่อนไขการเสียภาษีไม่เหมือนกัน ซึ่งมีทั้งได้ยกเว้นภาษีและแบบที่ต้องเสียภาษี รวมถึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ต่างกันด้วย ดังนั้น ทั้งในมุมของกิจการและพนักงานที่ได้รับของขวัญ รวมถึงขอขวัญที่ให้กับลูกค้า จะต้องจัดการภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับของขวัญปีใหม่นี้ต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ซื้อกระเช้าของขวัญมอบให้ลูกค้า ต้องเสีย ภาษีแจกของขวัญ หรือไม่ ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อกระเช้าของขวัญมาแจกหรือให้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ หรือการเปิดแนะนำสินค้าใหม่ โดยมีนามบัตรของบริษัทที่ระบุชื่อ ที่อยู่ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทติดที่กระเช้าของขวัญดังกล่าว เป็นภาษีซื้อต้องห้ามไม่สามารถนำมาหักออกจากภาษีขาย ตามมาตรา 82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากรและ ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17) ส่วนภาษีขาย  หากกระเช้าของขวัญดังกล่าวเป็นสิ่งของที่บริษัทพึงให้แก่ลูกค้าตามประเพณี ทางธุรกิจทั่วไปและมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควรแล้ว บริษัทไม่ต้องนำมูลค่าของกระเช้าดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามมาตรา 79(4)…