การแจกของช่วงปีใหม่บันทึก ค่าใช้จ่ายของกิจการ อย่างไรให้หักภาษีได้

เชื่อว่าทุกเทศกาลโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ บริษัทต่างๆ ต้องมองหากระเช้าของขวัญ ของแจกเพื่อมอบให้กับลูกค้าอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีที่ได้ร่วมการค้ากันมาอย่างยาวนาน แต่ในขณะเดียวกันบริษัทควรคำนึงถึงเรื่อง ค่าใช้จ่ายของกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกระเช้าของขวัญ ของแจกเหล่านี้ด้วย โดยราคาของขวัญของแจกก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาทเลยทีเดียว  ดังนั้นในบทความนี้ เราจะอธิบายถึงเรื่องของขวัญของแจกในช่วงปีใหม่ และ ค่าใช้จ่ายของกิจการ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะช่วยให้กิจการทำการเลือกซื้อของขวัญได้อย่างถูกต้อง จากทั้งมุมมองทางการเงินและความสุขของผู้รับของขวัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ ค่าใช้จ่ายของกิจการ คืออะไรใครรู้บ้าง ค่าใช้จ่าย หมายถึง ต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่กิจการได้จ่ายไป ซึ่ง ค่าใช้จ่ายของกิจการ ที่ได้จ่ายไปมีผลทำให้เงินสดลดลงและทำให้เงินลงทุนลดลงด้วย โดยค่าใช้จ่ายของกิจการเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ ซึ่งการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารทุกระดับ โดยการควบคุมค่าใช้จ่าย เป็นการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุม ค่าใช้จ่ายของกิจการ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เช่น การกำหนดวงเงินค่าใช้จ่าย การอนุมัติค่าใช้จ่าย การตรวจสอบค่าใช้จ่าย เป็นต้น ดังนั้นการแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้ากิจการควรพิจารณาการซื้อของขวัญและของขวัญของแจกนั้นๆ สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ซึ่งเป็นประเด็นทางภาษีที่กิจการควรทำการศึกษาให้ดี  กรณีกิจการแจกของขวัญปีใหม่ กระเช้าของขวัญให้ลูกค้า หุ้นส่วน สามารถนำมาหักเป็น ค่าใช้จ่ายของกิจการ ทางภาษีได้หรือไม่ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำต่อๆ กันมาทุกปี สำหรับบริษัทและลูกค้า รวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ คือจะต้องมีการนำกระเช้าของขวัญหรือของขวัญอื่นๆ ไปสวัสดีปีใหม่ มอบให้กับลูกค้าและหุ้นส่วนผู้ให้การสนับสนุนกันมาตลอดทั้งปี…