อัพเดต! ค่าธรรมเนียมจดบริษัท & จดแก้ไขของกรมพัฒน์ หลัง 1 ม.ค.67 

ตั้งแต่เข้าสู่ปี พ.ศ.2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นไป ใครที่กำลังคิดจะจดบริษัทคงทราบกันดีว่า ค่าธรรมเนียมจดบริษัท ที่จดทะเบียนบริษัทนิติบุคคลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้กลับไปเป็นเท่าเดิมแล้ว ซึ่งหากย้อนไปก่อนหน้านี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนธุรกิจ และส่งเสริมให้ทุกคนเลือกใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ กระทรวงพาณิชย์จึงลด 30% สำหรับอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด   ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2563 ลดเพิ่มให้เป็น 50% เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566         โดยค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ลดเหลือ 2,750 บาท จากอัตราเดิม 5,500 บาท…