คิดจะปลูกกาแฟ…ต้องเข้าใจระบบ ภาษีกาแฟ

ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเครื่องดื่มยอดนิยมติดอันดับตลอดกาลคงหนีไม่พ้นกาแฟ ด้วยรสชาติ กลิ่นหอมเข้มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คอกาแฟต้องหลงใหล จึงทำให้ธุรกิจและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และจากความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้ราคาเมล็ดกาแฟที่เกษตรกรปลูกขายได้สูงขึ้น รวมถึงการส่งออกกาแฟสำเร็จรูปมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาตลาดโลกที่สูงขึ้นและความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากกระแสของความนิยมดื่มกาแฟคั่วบด และกาแฟสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นประกอบกับมีการส่งออกกาแฟสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากมองในมุนของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคส่วนต่าง ๆ ของการผลิตกาแฟ ตลอดไปจนถึงการค้า มีหลายส่วนมากมายที่มีความเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ผู้ผลิตกาแฟ ตลอดไปจนถึงผู้ค้ากาแฟ ซึ่งทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวข้องกับ ภาษีกาแฟ ทั้งสิ้น แล้วมีรายละเอียดอย่างไรบ้างสามารถอธิบายได้ดังนี้ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จะต้องเสีย ภาษีกาแฟ หรือไม่ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจำเป็นต้องเสียภาษี ในกรณีการเสีย ภาษีกาแฟ สามารถอธิบายได้ 3 กรณีดังนี้    กรณีที่ 1 กรณีเป็นเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา แล้วมีรายได้จากการจำหน่ายเมล็ดกาแฟ เกษตรกรจะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถคำนวณภาษีโดยการนำเงินได้มาหักออกด้วยค่าใช้จ่าย ซึ่งการหักค่าใช้จ่ายมี 2 วิธีด้วยกันคือ  – เลือกหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง แต่จะต้องทำบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาสารเคมี ฯลฯ – เลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาในอัตราร้อยละ 60 แต่สามารถลดภาระการทำบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายลงได้  ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ตามแบบ ภ.ง.ด.94…

ปลูกทุเรียนเสียภาษี อะไรบ้าง

จะเห็นได้ว่าผลไม้ที่มีชื่อว่าทุเรียนเป็นที่สนใจในกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก แล้วถ้าหากเป็นเกษตรกรมือใหม่เพิ่งมาปลูกทุเรียน นอกจากวิธีการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวแล้ว ในมุมของภาษีเชื่อว่ามีเกษตรกรจำนวนไม่น้อย ที่ยังมีข้อสงสัยหรือคำถามว่า หากจะ ปลูกทุเรียนเสียภาษี หรือไม่  และถ้าเสียภาษีจะต้องเสียภาษีในกรณีไหนบ้าง ซึ่งการขายทุเรียนในแต่ละปีก็มีรายได้ที่ไม่แน่นอน แล้วเราจะมีการจัดการภาษีอย่างไร สามารถศึกษาได้จากบทความดังนี้   ใช้ที่ดินปลูกทุเรียนเสียภาษีที่ดินหรือไม่  ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ เกษตรกรที่มีที่ดินเป็นผู้ครอบครองที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ก็ตาม ทั้งรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มีชื่ออยู่ในทะเบียนเอกสารสิทธิหรือปรากฏเข้าครอบครอง เจ้าของที่ดิน เช่น เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือผู้ครอบครองและผู้ถือประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เช่น เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรที่ใช้ที่ดินของรัฐ มีหน้าที่เสียภาษีที่ดิน โดยอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1.ที่ดินทำการเกษตรปลูกทุเรียนเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ดินมูลค่า 0 – 75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (ล้านละ 100 บาท) ที่ดินมูลค่า 75 – 100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (ล้านละ 300 บาท) ที่ดินมูลค่า 100 – 500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%…