การวางแผน ภาษีบริษัท อย่างชาญฉลาดมีอะไรบ้าง

การวางแผน ภาษีบริษัท อย่างชาญฉลาดมีอะไรบ้าง การทำธุรกิจในปัจจุบันทุกองค์กรต้องรับมือกับ ภาษีบริษัท ซึ่งเมื่อพูดถึง ภาษีบริษัท สิ่งที่ต้องพึงระวังคือการเลือกใช้ชนิดของภาษีให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเชื่อว่ามีหลายๆ บริษัทที่เพิ่งเปิดกิจการ หรือดำเนินกิจการมาสักระยะและเริ่มมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง อาจมีความกังวลใจว่าต้องเสียภาษีหรือไม่ และต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ซึ่ง ภาษีบริษัท ที่กิจการต้องรู้จักและทำความเข้าใจเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะตามมาทีหลังคือ ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ สำหรับบทความนี้เรามาทำความรู้จักกับ ภาษีบริษัท เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการประกอบกิจการ และการยื่นภาษีแก่กรมสรรพากร สามารถติดตามได้จากข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้ ภาษีเงินได้ เป็นภาษีเงินได้ที่ทางกรมสรรพากรประเมินและจัดเก็บ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท อธิบายได้ดังนี้   1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีสำหรับกิจการในรูปแบบของบุคคลธรรมดา สามารถคำนวณภาษีเงินได้เพื่อนำไปเสียภาษีเบื้องต้นโดยการนำเงินได้มาหักออกกับค่าใช้จ่าย ซึ่งการหักค่าใช้จ่ายมี 2 วิธีด้วยกันคือ  – แบบเหมา 60% (เป็นการเลือกหักต้นทุน) วิธีนี้ไม่จำเป็นต้องทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อยื่นภาษี และไม่ต้องเก็บเอกสารประกอบเพื่อใช้ยื่นภาษี เพราะไม่ต้องพิสูจน์รายได้ ซึ่งเหมาะกับกิจการที่มีต้นทุนน้อยกว่า 60% และมีกำไรมากถึง 40% – แบบหักค่าใช้จ่ายตามจริง จะเหมาะกับกิจการที่มีต้นทุนสูง และมีกำไรน้อยกว่า…

เจาะลึก! ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ควรรู้

เจาะลึก! ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ควรรู้ ในบทความนี้จะมาทำความรู้จักกับ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อย่างละเอียด เพื่อทำความเข้าใจและรู้จักกับ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กันมากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องเสียภาษี เช่น ผู้มีรายได้ ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น  โดย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นการเสียภาษีที่ผู้จ่ายต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และหักเงินไว้ส่วนหนึ่งก่อนจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งหลังจากที่นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้ว จะต้องยื่นแบบฯ ที่กรมสรรพากร โดยมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ข้อมูลมีอะไรบ้างสามารถติดตามอ่านได้ดังนี้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ใครต้องจ่าย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ การเรียกเก็บภาษีจากผู้ทำธุรกิจในนามนิติบุคคลที่จ่ายค่าตอบแทนในทุกรูปแบบ และเพื่อลดภาระการเสียภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ที่จะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในคราวเดียวกันเป็นจำนวนมาก เมื่อถึงเวลายื่นแบบฯ  โดยผู้จ่ายเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ จะต้องนำเงินที่หักส่งให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน หรือยื่นออนไลน์ถึงวันที่ 15 ของทุกเดือน…

เมื่อรายได้ถึงเกณฑ์ ลืม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม! ฟังทางนี้

เมื่อรายได้ถึงเกณฑ์ ลืม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม! ฟังทางนี้ การ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ซึ่งโดยปกติแล้วถ้าบุคคลนั้นมีการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายอยู่ตลอด ก็จะทำให้ทราบว่ารายได้ที่เข้ามาเกิน 1.8 ล้านแล้วหรือยัง ซึ่งเมื่อมีรายได้ถึง 1.8 ล้านต่อปีแล้ว ก็สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เช่นกัน แล้วถ้าในกรณีผู้ประกอบการลืม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วมารู้อีกทีพบว่ามีรายได้เกิน 1.8 ล้าน และเกิน 30 วันไปแล้ว จะไม่ยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยทำได้ไหม ใน Case นี้ถ้ากรมสรรพากรตรวจสอบพบ จะต้องเสียค่าปรับนับตั้งแต่วันแรกที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้าน จนถึงวันที่ยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือสรรพากรตรวจพบ โดยต้องเสียเบี้ยปรับตั้งแต่ 2-20% และเงินเพิ่ม (ดอกเบี้ย) 1.5% ต่อเดือน ถ้ารู้ถึงผลเสียแบบนี้แล้ว ผู้มีรายได้ควรศึกษารายละเอียดรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ จากบทความที่จะนำเสนอต่อไปนี้   รายได้เกิน 1.8 ล้านบาท ลืมจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง หากผู้มีรายได้ยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ทัน ในกรณีที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านแล้ว ควรรีบดำเนินการขอจดทะเบียนให้ถูกต้องโดยควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.หยุดรับเงินโอนทางบัญชีเดิมก่อน ในกรณีที่ผู้มีรายได้ยื่นภาษีแบบบุคคลธรรมดาอยู่ และกำลังจะจดบริษัทให้อยู่ในรูปแบบนิติบุคคล 2.ตรวจสอบรายการเดินบัญชี (Statement)…

ยื่นภาษี : จำเป็นหรือไหม? รายได้เท่าไหร่ต้องยื่นภาษีที่คุณต้องรู้

เมื่อมีรายได้จะยื่นหรือไม่ ยื่นภาษี ดี?  บุคคลในทุกอาชีพที่มีเงินได้ล้วนมีหน้าที่เสียภาษี เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนไม่ว่าในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีจะมีบทลงโทษตามมา โดยผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายงานที่ถูกต้องครบถ้วน โดยระบุถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงและการใช้สิทธิ์ประโยชน์ เช่น การขอคืนภาษี เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีคนจำนวนมากเกิดความสับสนและยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการยื่นภาษี บางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่า การ ยื่นภาษี = การเสียภาษี แต่ในความเป็นจริงเมื่อคุณมีรายได้ทั้งปีไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีคุณก็ยังต้อง ยื่นภาษี อยู่ดี แล้วรายได้เท่าไรถึงจะเสียภาษี เป็นคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบไปพร้อมๆ ดังนี้ รู้หรือไม่…มีรายได้ถึงเกณฑ์ไม่ยื่นภาษีมีความผิดตามกฎหมาย กรณีมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดต้องยื่นภาษี หากไม่ยื่นภาษีถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย โดยต้องระวางโทษค่าปรับยื่นแบบล่าช้าตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากรดังนี้ หมายเหตุ : ถ้าคำนวณแล้วมีเงินภาษีที่ต้องชำระ กรมสรรพากรจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ของยอดภาษีที่ต้องเสียต่อเดือน   ผู้มีรายได้แบบไหน ที่ต้องยื่นภาษีและเสียภาษี บุคคลธรรมดา ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ประมวลรัษฎากรกำหนด โดยไม่จำกัดอายุ ความสามารถ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา และไม่ว่าบุคคลนั้น จะเป็นผู้เยาว์ ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ภิกษุ สามเณร คนวิกลจริต และจะมีถิ่นที่อยู่ในหรือต่างประเทศก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวมีเงินได้ กฎหมายกำหนดให้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล…

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์…ควรศึกษาภาษีขายของออนไลน์อะไรบ้าง

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์…ควรศึกษาภาษีขายของออนไลน์อะไรบ้าง การเลือกใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อกลางในการค้าขายสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานลูกค้าควบคู่ไปกับการเปิดหน้าร้านทำการซื้อขายโดยไร้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ และเวลา อีกทั้งเพื่อลดต้นทุนในการเปิดหน้าร้าน และสามารถจัดการดูแลได้ง่ายก็ตาม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่หันมาเปิดร้านค้าแบบออนไลน์กันมากขึ้น นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้พื้นที่ออนไลน์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางการค้าบนโลกออนไลน์มีลักษณะที่แตกต่างกันไป ทั้งในรูปแบบของการนำเสนอขายสินค้าผ่านการไลฟ์สด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ว่าจะสามารถเล็งเห็นโอกาสในการทำการค้าจากความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีแบบไหนดี ดังนั้นเมื่อพ่อค้าแม่ค้ามีรายได้เกิดขึ้น สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทจะเป็นเรื่องของ ภาษีขายของออนไลน์ แล้วภาษีที่ว่านี้มีอะไรบ้าง ลองมาค้นคว้าหาคำตอบไปพร้อมๆ กันได้เลย ภาษีขายของออนไลน์คืออะไร มีอะไรบ้าง สำหรับช่องทางออนไลน์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าออนไลน์และบริการของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ประกอบด้วย Facebook Instagram Line Lineshop ฯลฯ ภาษีขายของออนไลน์ ถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการค้าขายออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้มีรายได้จำเป็นต้องทราบก่อนว่า บุคคลธรรมดาเมื่อมีรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือน 60,000 บาท/ปี ต้องยื่นภาษี โดยมีภาษีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.ภาษีบุคคลธรรมดา  เมื่อมีการค้าขายสินค้าออนไลน์เกิดขึ้น หากเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะมีวิธีการคำนวณ 2 แบบ คือ – (รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย แล้วนำมาเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามอัตราภาษีก้าวหน้าหรือแบบขั้นบันได ดังนี้…

ใครควรจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บ้าง

การจัดเก็บภาษีอากรของประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการต่างๆ ของรัฐ นอกจากนี้ภาษีอากรยังเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการกระจายรายได้ ส่งเสริมความเจริญเติบโตธุรกิจการค้า รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ช่วยควบคุมการบริโภคของประชาชน อย่างเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ใช้ในประเทศไทยก็เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มแบบการบริโภค ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร    ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ และจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 7 สำหรับการส่งออกอยู่ในอัตราร้อยละ 0 ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือการให้บริการที่อยู่ในการบังคับของภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ามีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี ก็จะต้องมีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยให้ยื่นจดไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท แต่ถ้าหากมีรายได้ตลอดทั้งปีเท่ากับ 1.8 ล้านบาทพอดี ยังถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็ยังไม่ต้องจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม และหลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อขายสินค้าหรือบริการจะต้องออกใบกำกับภาษีเพื่อที่จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้า หรือการบริการพร้อมทั้งให้ใบกำกับภาษีแก่ผู้ซื้อสินค้า  และผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้กรมสรรพากรทุกๆ เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นไป  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีใครบ้าง  ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 82 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือบุคคลดังต่อไปนี้  1.ผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ นิติบุคคล ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจ…

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร เกี่ยวข้องกับใครบ้าง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร เกี่ยวข้องกับใครบ้าง ประชาชนทั่วไปมักมีความเข้าใจกันแบบผิดๆ ว่า เมื่อมีรายได้แล้วถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตอนรับเงิน  นั่นหมายความว่าได้จ่ายภาษีไปแล้วเลยไม่ไปยื่นภาษี ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เพราะโดยปกติ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ถูกหักไปเป็นเพียงการจ่ายภาษีไว้ล่วงหน้าบางส่วนเท่านั้น เพื่อลดภาระทางภาษีให้กับผู้มีเงินไม่ต้องนำส่งภาษีที่ตนต้องชำระทั้งหมด มาชำระทีเดียวเมื่อสิ้นปีภาษี หรือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี มาทำความรู้จัก…ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ การเสียภาษีรูปแบบหนึ่ง เมื่อมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะต้องหักภาษี ณที่จ่าย เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินที่จ่ายในอัตราที่กำหนดเพื่อนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ บุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม หรือคณะบุคคล ที่เป็นผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ทุกครั้งเมื่อมีการจ่ายเงิน โดยต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตนเองและของผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ในแบบยื่นแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย…

ภาษีเงินได้นิติบุคคล …ภาษีที่คนทำธุรกิจต้องรู้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล …ภาษีที่คนทำธุรกิจต้องรู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ภาษีที่ถูกจัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึ่งรูปแบบนิติบุคคลจะมีข้อดีเรื่องอัตราภาษีที่คงที่มากกว่าแบบบุคคลธรรมดา แต่ในด้านการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีจะมีความยุ่งยากมากกว่า ดังนั้นกิจการควรต้องทราบเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ก่อนว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้ กำหนดเวลาในการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ละประเภท เจ้าของธุรกิจจะสามารถวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ก็ต่อเมื่อทราบก่อนว่าต้องยื่นแบบฯ ภาษีใดบ้าง ภาษีหลักๆ และกำหนดเวลาในการยื่นภาษีแต่ละประเภท สามารถอธิบายได้ดังนี้ 1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีดังนี้  1.1 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือน นับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี  1.2 การเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่เก็บจากมูลค่าการซื้อขายและการให้บริการภายในประเทศ รวมถึงสินค้านำเข้า โดยจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เมื่อมีผลประกอบการก่อนหักค่าใช้จ่ายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องไปยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน และเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา…

การทำบัญชี จำเป็นต้องจ้างสำนักงานบัญชีหรือไม่

การทำบัญชี จำเป็นต้องจ้างสำนักงานบัญชีหรือไม่ ธุรกิจทุกประเภทเมื่อเริ่มมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่อง การทำบัญชี แม้ว่าธุรกิจของคุณยังไม่ได้จดบริษัทและทำงานเพียงคนเดียวก็ตาม แต่การทำบัญชี ที่เราสามารถจ้าง สำนักงานบัญชี จะช่วยทำให้เจ้าของกิจการเห็นรายรับ รายจ่าย ต้นทุน กำไร ขาดทุน เพื่อไว้วิเคราะห์ทิศทางการดำเนินกิจการในอนาคตได้ และเป็นข้อมูลสำหรับยื่นภาษีได้ด้วย โดย การทำบัญชี จะเริ่มบังคับให้ต้องมีการจัดทำแบบจริงจัง หลังจากที่กิจการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งกฎหมายบังคับให้นิติบุคคลต้องมีการจัดทำบัญชี และส่งข้อมูลงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร จึงต้องการความละเอียดมากกว่ารูปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียวในนามบุคคลธรรมดา และนอกจากทำบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปีแล้ว ยังต้องมีการปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี และออกรายงานลงชื่อรับรองโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตด้วย ดังนั้น หากกิจการจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถทำบัญชีเองได้ ในกรณีที่ผู้ทำบัญชีของกิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ยังมีความจำเป็นต้องใช้บริการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจากกิจการเพื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีที่จัดทำเป็นประจำทุกปี ซึ่งผู้ประกอบการอาจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีที่รับจ้างทำบัญชี เข้ามาดูแลบัญชีและการยื่นภาษีของกิจการโดยตรง รวมถึงตรวจสอบบัญชีด้วยในคราวเดียวกัน  ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดอะไรบ้าง นิติบุคคลที่มีพนักงานบัญชีดูแลการทำบัญชีของกิจการ นักบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด ดังนี้ 1.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมและรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส.ทางการบัญชี ปริญญาตรีทางการบัญชีขึ้นไป 2.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด…

หลักการเลือก สำนักงานบัญชี คุณภาพ ที่กิจการต้องรู้! 

เลือกสำนักงานบัญชี ธรรมชาติของการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกิจการที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล กฎหมายกำหนดให้จัดทำบัญชี-ภาษีเพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเป็นกิจการที่ยังไม่ชำนาญในเรื่องดังกล่าว ก็มักมองหา สำนักงานบัญชี ที่มีบริการรับทำบัญชี ตรวสอบบัญชี เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของกิจการ และแน่นอนว่า สำนักงานบัญชี ก็มีให้เลือกอยู่มากมาย แล้วแบบไหนที่กิจการควรเลือก หรือ สำนักงานบัญชีแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง  ไปหาคำตอบพร้อมกัน สำนักงานบัญชี ตั้งราคาสมเหตุสมผล   ตามหลักการเลือก สำนักงานบัญชี กิจการส่วนใหญ่มักนำ “ราคา” มาเป็นตัวตัดสินใจเบื้องต้นในการว่าจ้าง  ซึ่งหลายรายมองว่ายิ่งถูกยิ่งดี แต่ความจริงแล้วอาจไม่แน่นอนเสมอไป ซึ่งสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพควรมาพร้อมกับราคาที่สมเหตุสมผล มีความสมดุลกันระหว่างราคากับเนื้องาน หากเนื้องานน้อย เอกสารไม่เยอะ ราคาย่อมถูกลง แต่ถ้าหากเอกสารมีจำนวนมาก ต้องทำหลายอย่าง รวมถึงความซับซ้อนของแต่ละกิจการ ราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ขึ้นอยู่กับขอบเขตบริการบัญชีที่ตกลงให้บริการกัน แต่หากกิจการเลือกตัดสินใจจ้างสำนักงานบัญชีจากราคาที่ถูกไว้ก่อน หรือราคาแพงถือว่าเป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพอาจไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากทุกอย่างควรอยู่ที่ความพอดี สมเหตุสมผล ไม่เช่นนั้นกิจการอาจจะต้องเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ว่าสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ตนเองเลือก อาจจะทำงานไม่มีคุณภาพออกมา หรือเมื่อได้รับเงินก้อนโตไปแล้วกลับทิ้งงานหายไปก็ได้    สำนักงานบัญชี ต้องติดต่อง่าย สะดวก และรวดเร็ว   หลังจากกิจการเจอ สำนักงานบัญชี ที่ถูกใจในเบื้องต้นแล้ว ให้ลองติดต่อสำนักงานบัญชีนั้นๆ หากติดต่อได้ง่าย สำนักงานบัญชีสามารถติดต่อได้ตลอดพร้อมให้ข้อมูล…