การทำบัญชี จำเป็นต้องจ้างสำนักงานบัญชีหรือไม่

การทำบัญชี จำเป็นต้องจ้างสำนักงานบัญชีหรือไม่ ธุรกิจทุกประเภทเมื่อเริ่มมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่อง การทำบัญชี แม้ว่าธุรกิจของคุณยังไม่ได้จดบริษัทและทำงานเพียงคนเดียวก็ตาม แต่การทำบัญชี ที่เราสามารถจ้าง สำนักงานบัญชี จะช่วยทำให้เจ้าของกิจการเห็นรายรับ รายจ่าย ต้นทุน กำไร ขาดทุน เพื่อไว้วิเคราะห์ทิศทางการดำเนินกิจการในอนาคตได้ และเป็นข้อมูลสำหรับยื่นภาษีได้ด้วย โดย การทำบัญชี จะเริ่มบังคับให้ต้องมีการจัดทำแบบจริงจัง หลังจากที่กิจการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งกฎหมายบังคับให้นิติบุคคลต้องมีการจัดทำบัญชี และส่งข้อมูลงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร จึงต้องการความละเอียดมากกว่ารูปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียวในนามบุคคลธรรมดา และนอกจากทำบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปีแล้ว ยังต้องมีการปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี และออกรายงานลงชื่อรับรองโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตด้วย ดังนั้น หากกิจการจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถทำบัญชีเองได้ ในกรณีที่ผู้ทำบัญชีของกิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ยังมีความจำเป็นต้องใช้บริการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจากกิจการเพื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีที่จัดทำเป็นประจำทุกปี ซึ่งผู้ประกอบการอาจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีที่รับจ้างทำบัญชี เข้ามาดูแลบัญชีและการยื่นภาษีของกิจการโดยตรง รวมถึงตรวจสอบบัญชีด้วยในคราวเดียวกัน  ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดอะไรบ้าง นิติบุคคลที่มีพนักงานบัญชีดูแลการทำบัญชีของกิจการ นักบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด ดังนี้ 1.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมและรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส.ทางการบัญชี ปริญญาตรีทางการบัญชีขึ้นไป 2.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด…

หลักการเลือก สำนักงานบัญชี คุณภาพ ที่กิจการต้องรู้! 

เลือกสำนักงานบัญชี ธรรมชาติของการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกิจการที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล กฎหมายกำหนดให้จัดทำบัญชี-ภาษีเพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเป็นกิจการที่ยังไม่ชำนาญในเรื่องดังกล่าว ก็มักมองหา สำนักงานบัญชี ที่มีบริการรับทำบัญชี ตรวสอบบัญชี เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของกิจการ และแน่นอนว่า สำนักงานบัญชี ก็มีให้เลือกอยู่มากมาย แล้วแบบไหนที่กิจการควรเลือก หรือ สำนักงานบัญชีแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง  ไปหาคำตอบพร้อมกัน สำนักงานบัญชี ตั้งราคาสมเหตุสมผล   ตามหลักการเลือก สำนักงานบัญชี กิจการส่วนใหญ่มักนำ “ราคา” มาเป็นตัวตัดสินใจเบื้องต้นในการว่าจ้าง  ซึ่งหลายรายมองว่ายิ่งถูกยิ่งดี แต่ความจริงแล้วอาจไม่แน่นอนเสมอไป ซึ่งสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพควรมาพร้อมกับราคาที่สมเหตุสมผล มีความสมดุลกันระหว่างราคากับเนื้องาน หากเนื้องานน้อย เอกสารไม่เยอะ ราคาย่อมถูกลง แต่ถ้าหากเอกสารมีจำนวนมาก ต้องทำหลายอย่าง รวมถึงความซับซ้อนของแต่ละกิจการ ราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ขึ้นอยู่กับขอบเขตบริการบัญชีที่ตกลงให้บริการกัน แต่หากกิจการเลือกตัดสินใจจ้างสำนักงานบัญชีจากราคาที่ถูกไว้ก่อน หรือราคาแพงถือว่าเป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพอาจไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากทุกอย่างควรอยู่ที่ความพอดี สมเหตุสมผล ไม่เช่นนั้นกิจการอาจจะต้องเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ว่าสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ตนเองเลือก อาจจะทำงานไม่มีคุณภาพออกมา หรือเมื่อได้รับเงินก้อนโตไปแล้วกลับทิ้งงานหายไปก็ได้    สำนักงานบัญชี ต้องติดต่อง่าย สะดวก และรวดเร็ว   หลังจากกิจการเจอ สำนักงานบัญชี ที่ถูกใจในเบื้องต้นแล้ว ให้ลองติดต่อสำนักงานบัญชีนั้นๆ หากติดต่อได้ง่าย สำนักงานบัญชีสามารถติดต่อได้ตลอดพร้อมให้ข้อมูล…

เสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างไรให้ถูกต้อง

ปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของประชาชนส่วนใหญ่ยังมีไม่มากนัก ดังนั้นการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป และแนะแนวทางการวางแผนการเสียภาษีเป็นสิ่งจำเป็น โดยการเตรียมข้อมูลทุกอย่างให้พร้อม ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อเสียภาษีได้อย่างประหยัดมากที่สุด และถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่เป็นการวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี  ดังนั้น วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างไรให้ถูกต้อง แบบเข้าใจง่าย และมีประสิทธิผลดังนี้ ลักษณะรายได้ประเภทต่างๆ  ผู้มีเงินได้จะมีกลุ่มอาชีพที่ไม่เหมือนกัน รายได้ที่เข้ามาก็แตกต่างกัน ดังนั้น ต้องแยกก่อนว่าแต่ละบุคคล แต่ละอาชีพจัดอยู่ในประเภทของเงินได้แบบใด เพื่อจะได้เลือกถูกว่าสามารถนำอะไรมาเป็นค่าใช้จ่ายในการหักลบรายได้ได้บ้าง อธิบายได้ดังนี้ 1.เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บําเหน็จ บํานาญ ค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง เป็นต้น 2.เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2 ได้แก่ ค่าจ้างทั่วไป เช่น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เป็นต้น  3.เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เฉพาะค่าลิขสิทธิ์ ค่ากู๊ดวิลล์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  4.เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4…

จำเป็นด้วยหรือ?…ต้อง จดทะเบียนเพิ่มสาขา โรงงาน

ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับเจ้าของที่ต้องการ จดทะเบียนบริษัท เพิ่ม จดทะเบียนเพิ่มสาขา เมื่อผู้ประกอบการดำเนินกิจการมาถึงจุดที่วางเป้าหมายเอาไว้แล้ว และมีแนวโน้มที่กิจการมีการขยับขยายพื้นที่เพื่อรองรับธุรกิจที่มีเติบโตขึ้น ทำให้พื้นที่มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานในธุรกิจ เช่น  สถานที่ผลิตสินค้า โกดังเก็บของ หรือต้องมีพื้นที่หน้าร้านเพื่อขายสินค้า จึงทำให้ต้องมีการขยายสถานประกอบการเพิ่มขึ้น และสิ่งที่ตามมาเมื่อมีการขยายสาขาการผลิตมากกว่า 1 แห่ง นั่นคือเรื่องของ การจดทะเบียนเพิ่มสาขาโรงงานผลิต ยกเว้นในกรณีสถานที่ประกอบการหรือโรงงานใช้ประกอบกิจการไม่ถาวรหรือเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นสถานประกอบการจึงไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา แล้ววิธีการรวมถึงขั้นตอนการ จดทะเบียนเพิ่มสาขา โรงงานผลิต มีอะไรบ้างลองมาติดตามอ่านกันได้ดังนี้  โรงงานแบบไหนที่สามารถเพิ่มสาขาได้ โรงงานผลิตสินค้าที่มีลักษณะเข้าข่ายสามารถจดทะเบียนเพิ่มสาขาได้ จะต้องเป็นโรงงานที่ผู้ประกอบการใช้ผลิตสินค้าอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้หมายรวมถึงโรงงานที่ผลิตและจัดเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย โดยสถานประกอบการที่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แต่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า หากสถานที่ตั้งใช้ประกอบกิจการหรือโรงงานเพียงแค่ชั่วคราว จะไม่ถือเป็นสถานประกอบการ ซึ่งถ้าหากทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวนี้ใช้เป็นเพียงสถานที่ตั้งชั่วคราว ก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขาเช่นกัน โรงงานแบบไหนที่ไม่สามารถเพิ่มสาขาได้ นอกจากสถานที่ตั้งที่ใช้ประกอบกิจการเพียงแค่ชั่วคราว จะไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขาแล้ว ยังมีลักษณะสถานประกอบการอีกหลายรูปแบบที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา ดังนี้ จ้างบริษัทอื่นผลิตสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ให้ โดยไม่มีพนักงานของกิจการไปปฏิบัติงาน หรือให้บริการลูกค้าเลย หลังจากผลิตเสร็จผู้รับจ้างผลิตก็ส่งสินค้าคืนให้กับกิจการ ลักษณะนี้จะไม่เข้าเงื่อนไขสถานประกอบการประจำ จึงไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา  การเช่าโกดังเก็บสินค้า และผู้รับฝากรับผิดชอบในการดูแลรักษาสินค้าของกิจการ หากเกิดการเสียหาย สูญหาย…