บริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วน มีความแตกต่างกัน จดทะเบียนนิติบุคคล แบบไหนดี

บริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วน มีความแตกต่างกัน จดทะเบียนนิติบุคคล แบบไหนดี หากธุรกิจมีการเติบโตมากขึ้น ก็จะส่งผลให้มีรายได้และรายจ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จนทำให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินกิจการในรูปแบบุคคลธรรมดา กลายมาเป็นจัดตั้งบริษัทในรูปแบบ จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งเจ้าของธุรกิจต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อน เนื่องจากมีขั้นตอน การจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงเงื่อนไขที่ต้องศึกษาอย่างละเอียด  ทั้งนี้การ จดทะเบียนนิติบุคคล สามารถทำได้ในรูปแบบห้างหุ้นส่วน และรูปแบบบริษัทจำกัด โดยแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างในรายละเอียดอยู่หลายประการ เจ้าของธุรกิจต้องพิจารณาแบบที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง สามารถอธิบายได้ดังนี้ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด คืออะไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง รูปแบบห้างหุ้นส่วน  คือ รูปแบบขององค์การที่จัดตั้งขึ้นมา โดยมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทำสัญญาร่วมกันลงทุนในรูปแบบของเงินสด ทรัพย์สิน หรือแรงงาน ดำเนินธุรกิจและแบ่งปันผลกำไรระหว่างกันจำแนกประเภทของห้างหุ้นส่วนเป็น 2 ประเภท คือ 1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ จำแนกเป็น 2 ปะเภท คือ 1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล เรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญ 1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนนิติบุคคล เรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมายถึง ห้างหุ้นส่วน ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย หุ้นส่วน…

ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องทำ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องทำ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ การวางแผนการบริหารเกี่ยวกับ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การทำงานที่มีความสำคัญและช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และถึงแม้ว่าจะไม่ต้องส่งรายงานสินค้าและวัตถุดิบ นี้ให้กับกรมสรรพากร แต่ในทางกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทำธุรกิจขายสินค้า ต้องจัดทำ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และด้วยความที่ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ค่อนข้างมีความละเอียด จึงทำให้กิจการมักประสบปัญหาในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบอยู่หลายด้านด้วยกัน ทั้งนี้ถ้าเจ้าของกิจการตัดสินใจที่จะไม่ส่งรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ซึ่งจะส่งผลเสียให้กับธุรกิจได้ หากเจ้าหน้าที่สรรพากรเรียกตรวจสอบสต็อกของธุรกิจ และเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวแถมยังช่วยลดภาระให้กับเจ้าของกิจการ สามารถเลือกให้สำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพทำงานทั้งหมดแทนท่านได้  ดังนั้นเจ้าของกิจการควรทำความเข้าใจและวิธีการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบเบื้องต้นไว้ เพื่อให้กิจการไปในทิศทางที่ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้ มาทำความรู้จักกับ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ คือรูปแบบการรายงานพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประกอบกิจการขายสินค้า ที่บ่งบอกถึงสินค้าคงเหลือในกิจการ มูลค่าของสินค้าคงเหลือเท่าไหร่ มีหน้าที่จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  โดยผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ได้แก่ กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประกอบธุรกิจขายสินค้าเท่านั้น ส่วนกิจการที่ทำธุรกิจให้บริการไม่ต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ รวมถึงกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบเช่นกัน แต่ต้องทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือปีละ 2 ครั้ง คือวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของปี แล้วบันทึกรายการแบบรายละเอียดสินค้าคงเหลือ โดยให้ถือว่าแบบรายละเอียดสินค้าคงเหลือเป็นรายงานสินค้าและวัตถุดิบ โดยข้อมูลที่ได้จากการตรวจนับจะถูกบันทึกเป็นรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่คงเหลืออยู่ในร้านค้าหรือองค์กร ทั้งนี้กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเภทโรงเลื่อย ค้าไม้แปรรูป กิจการค้าของเก่า กิจการปิโตรเลียม และร้านค้าปลอดอากรไม่ต้องรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในกิจการ แต่ต้องใช้บัญชีในการแสดงรายการสินค้าที่ครอบครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญผู้ประกอบการต้องเก็บรายงานสินค้าและวัตถุดิบ และเอกสารประกอบการลงรายงานไว้ไม่น้อยกว่า…

บัญชีรายรับรายจ่าย มีหลักการทำอย่างไรบ้าง

บัญชีรายรับรายจ่าย มีหลักการทำอย่างไรบ้าง การทำ บัญชีรายรับรายจ่าย ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของทุกๆ กิจการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม เพราะเป็นตัวช่วยในเรื่องการคำนวณกำไร ขาดทุน หรือต้องมีการปรับปรุงในด้านอื่นๆ หรือไม่ เพื่อให้รู้ว่ากิจการดำเนินไปในทิศทางใด และนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่กิจการควรมีการทำรายรับรายจ่ายเบื้องต้น  ถ้าเจ้าของมีความรู้ด้าน บัญชีรายรับรายจ่าย ก็จะง่ายต่อการทำบัญชี แต่ถ้าไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลย อาจทำเป็นข้อมูล บัญชีรายรับรายจ่าย แบบคร่าวๆ แล้วค่อยว่าจ้างนักบัญชีมืออาชีพช่วยจัดการดูข้อมูลแบบละเอียดอีกทีก็สามารถทำได้ (ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการทำบัญชีได้ที่ “การทำบัญชี จำเป็นต้องจ้างสำนักงานบัญชีหรือไม่”) แล้วข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างลองมาติดตามดูได้ดังนี้  ทำไมต้องทำบัญชีรายรับรายจ่าย การเปิดกิจการเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในรูปแบบไหนก็ตาม เช่น เปิดร้านขายของทั่วไปแบบมีหน้าร้านทั่วไป หรือแบบออนไลน์ หรือจะเป็นธุรกิจเล็กๆ ในครัวเรือน ก็ถือเป็นอีกประเภทธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้มีความถูกต้องและแม่นยำระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจของตนเอง แต่อย่าลืมว่าการทำธุรกิจทุกประเภทเจ้าของกิจการต้องหวังผลกำไรเป็นส่วนใหญ่ และไม่ใช่ผลกำไรที่มาจากการคิดด้วยตนเองคร่าวๆ หรือมาจากการคาดคะเน แต่ต้องเป็นตัวเลขที่มีเหตุผลเกิดจากการซื้อ-ขายจริงๆ เมื่อกิจการเห็นตัวเลขทางบัญชีที่เกิดขึ้น จะทำให้มองเห็นภาพธุรกิจและวางแผนธุรกิจได้ง่ายกว่าเดิม เช่น ค่าใช้จ่ายตรงไหนควรลดลงเพื่อประหยัดต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายส่วนไหนควรเพิ่มเพื่อสร้างผลกำไรให้มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือ ระบบการทำบัญชีรายรับรายจ่าย จะช่วยในตอนสุดท้ายที่ต้องยื่นภาษีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจนนำไปสู่การเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากร เปิดข้อมูลการทำ บัญชีรายรับรายจ่าย อย่างง่าย ในการทำ บัญชีรายรับรายจ่าย นั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไร เหมือนกับการทำบัญชีส่วนตัวแบบง่ายๆ…

หมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความสำคัญอย่างไร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความสำคัญอย่างไร ตามหลักการของบริษัทนิติบุคคลจะต้องส่งข้อมูลการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งบริษัทจะต้องทำรายงานทางการเงินและบัญชี หรือการจัดทำงบการเงินที่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปิดงบการเงินเพิ่มเติมได้ที่นี่) นอกจากนี้ยังต้องมีการลงบันทึก หมายเหตุประกอบงบการเงิน และจะต้องแนบข้อมูลท้ายงบการเงินเมื่อส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนั้นในบทความนี้จะมาทำความรู้จักกับ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบบัญชีและมีความสำคัญไม่แพ้กับข้อมูลทางการเงินด้านอื่นๆ เช่นกัน ซึ่งกิจการควรทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้ได้ข้อมูลตัวเลขที่ถูกต้องเพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้โดยไม่ผิดพลาดอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ หมายเหตุประกอบงบการเงิน คืออะไร หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมจากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบกำไรขาดทุนที่แสดงแยกต่างหาก และงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นการอธิบายหรือการแยกแสดงของรายการที่นำเสนอในงบการเงินดังกล่าว และข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรับรู้ในงบการเงินที่นำเสนอ  นอกจากนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ยังกล่าวถึงข้อมูลทั่วไปของกิจการ นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่บริษัทใช้ เป็นการแสดงรายละเอียดรายงานเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากตัวเลขที่เห็นในงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดสินค้าคงเหลือ รายละเอียดที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น การค้ำประกัน คดีความฟ้องร้อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน เป็นต้น องค์ประกอบของหมายเหตุประกอบงบการเงินมีอะไรบ้าง  องค์ประกอบหลักๆ ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีอยู่ด้วยกัน 3…

จดบริษัทด้วยตนเอง สามารถทำได้หรือไม่

จดบริษัทด้วยตนเอง สามารถทำได้หรือไม่ ในบทความนี้จะมาไขข้อข้องใจกันเกี่ยวกับ จดบริษัทด้วยตนเอง สามารถทำเองได้หรือไม่ นอกจากการสร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจผ่านการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบแล้ว ยังสามารถสร้างความมั่นใจทางธุรกิจในการทำธุรกรรมกับลูกค้าได้โดยการจดทะเบียนบริษัทอีกด้วย โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล  ดังนั้น เมื่อเจ้าของธุรกิจพร้อมที่จะจดทะเบียนบริษัท และเจ้าของธุรกิจมีเวลา หรืออาจมีผู้ช่วยก็สามารถ จดบริษัทด้วยตัวเองได้ แต่ในทางกลับกัน หากเจ้าของธุรกิจ จดบริษัทด้วยตัวเอง อาจจะทำให้เสียเวลาในการดำเนินธุรกิจ หรืออาจกระทบการจัดการธุรกิจ จะส่งผลทำให้รายได้ที่จะเข้ามาสะดุด ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้บริการของสำนักงานบัญชีที่ให้บริการจดทะเบียนบริษัท ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้เช่นกัน นอกจากนี้ หากเจ้าของธุรกิจจะจดบริษัทด้วยตนเอง สามารถทำได้  2 วิธี คือ ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียน ที่สำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และยื่นจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ส่วนรายละเอียดมีอะไรบ้างนั้นลองไปศึกษาพร้อมๆ กันดังนี้ จดบริษัทด้วยตัวเองมีหลักการจองชื่อบริษัทอย่างไร  1.การตั้งชื่อบริษัท ก่อนที่จะยื่นจองชื่อบริษัท เจ้าของธุรกิจต้องตั้งชื่อบริษัทที่ต้องการก่อน โดยชื่อจะต้องไม่ซ้ำหรือคล้ายกับบริษัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนไปแล้ว ไม่ใช้คำหยาบคาย หลีกเลี่ยงชื่อที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ และหน่วยงานราชการ เพราะตามหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล ได้ระบุไว้ว่าจะต้องไม่มีข้อความที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.1 พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาต 1.2 ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น…

รู้หรือไม่ ห้างหุ้นส่วน คืออะไร เหมาะกับธุรกิจแบบไหน

รู้หรือไม่ ห้างหุ้นส่วน คืออะไร เหมาะกับธุรกิจแบบไหน การประกอบธุรกิจการค้า ผู้ประกอบการอาจดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้  นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบนิติบุคคล อีกหลายประเภท ได้แก่ บริษัทจำกัด (บจก.) บริษัทมหาชนจำกัด (บมจ.) และ ห้างหุ้นส่วน เพื่อให้เจ้าของธุรกิจได้เลือกว่าต้องการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทไหน  ดังนั้นการที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ในเบื้องต้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน โดยในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน ลองศึกษาไปพร้อมๆ กันได้ดังนี้  ห้างหุ้นส่วนมีกี่ประเภท รูปแบบห้างหุ้นส่วน เป็นรูปแบบขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นมา โดยมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำสัญญาร่วมกันลงทุนในรูปแบบของเงินสด ทรัพย์สิน หรือแรงงาน ดำเนินธุรกิจและแบ่งปันผลกำไรระหว่างกัน โดยสามารถแยกออกได้เป็นประเภทของห้างหุ้นส่วนเป็น 2 รูปแบบ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญ (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล) โดยลักษณะทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วน คือ รูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคลรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งรูปแบบนี้ต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงทำธุรกิจร่วมกัน ผู้ที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมาสามารถจัดสรร และทำการตกลงกันตั้งแต่เริ่มต้นได้ว่า จะลงทุนด้วยเงิน ลงทุนด้านทรัพย์สิน หรือฝีมือแรงงาน และต้องทำการตกลงกันตั้งแต่เริ่มแรก เนื่องจากการลงทุนและเมื่อตกลงกัน ทุกอย่างต้องตีราคาของสิ่งที่ลงทุนร่วมกันเป็นจำนวนเงิน …

แนะวิธีการทำ หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้ถูกต้อง

แนะวิธีการทำ หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้ถูกต้อง เมื่อนิติบุคคลมีการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผู้จ่ายเงินจะต้องมีการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีต่างๆ (สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ ที่นี่)  นอกจากนี้จะต้องออก หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ก่อนชำระเงินให้แก่ผู้รับ โดยผู้รับหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย จะใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษี  โดยผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องกรอก หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้อง และส่งเอกสารนี้ไปยังผู้รับเงิน รายละเอียดทั้งหมดในเอกสารต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้  ทำไมต้องทำ หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย เป็นหนังสือที่ผู้จ่ายเงินที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ แล้วออกให้กับผู้รับเงินทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อเป็นหลักฐานในการหักภาษีประจำปี  โดยการออก หนังสือรับรองการการหัก ณ ที่จ่าย อย่างน้อยต้องมีข้อความตามแบบที่อธิบดี…

เปิดข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติเบื้องต้นที่น่าสนใจ

เปิดข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติเบื้องต้นที่น่าสนใจ ในสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเปิดโอกาสให้กับชาวต่างชาติเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทได้ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากชาวต่างชาติเหล่านี้มีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเงินทุนมากที่จะนำมาลงทุนและหาประโยชน์ในด้านธุรกิจในประเทศไทย  ดังนั้นการเริ่มต้นธุรกิจที่มีการจัดตั้งและ จดทะเบียนบริษัท เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สำหรับบริษัทจำกัดจะต้องมีผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสามารถทำการขอจดทะเบียนบริษัทได้ตามปกติ แต่ที่มักเกิดคำถามอยู่บ่อยครั้ง คือเรื่องของการ จดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะแตกต่างจากปกติหรือไม่ โดยในวันนี้จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติว่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง  หลักการจดบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ ตามหลักการของบริษัทจำกัด หากมีผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย การ จดทะเบียนผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะคล้ายกับกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทย แต่การขอจดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติของบริษัทจำกัด มี 2 กรณีด้วยกัน คือ  1.ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% และสามารถประกอบธุรกิจต่างๆ ตามกฎหมายได้  2.บริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้น 50% ขึ้นไป จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขธุรกิจที่กำกับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาชีพพื้นฐานและความเป็นอยู่ของคนไทย โดยไม่อนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ ดังนี้ 1.การทำนา ทำไร่ หรือทำสวน 2. การเลี้ยงสัตว์ 3.การทำป่าไม้และการแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ 4.การทำประมงเฉพาะการจับสัตว์ในน่านน้ำไทย 5.การสกัดสมุนไพรไทย 6.การค้าที่ดิน (สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) การขอจดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เนื่องจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นในคนไทยและชาวต่างชาติมีความแตกต่างกัน…

หลักการทำ งบทดลอง ที่บริษัทควรรู้

หลักการทำ งบทดลอง ที่บริษัทควรรู้ การดำเนินธุรกิจทุกประเภท ย่อมมีเหตุการณ์ หรือรายการต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ขึ้นอยู่กับขนาดหรือความซับซ้อนของธุรกิจ แต่รายการที่นักบัญชีจะนำมาจดบันทึกได้นั้นจะต้องเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน และต้องจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ดังนั้นการจัดทำบัญชีจะไม่สมบูรณ์ได้หากขาดการทำงบทดลอง ด้วยเหตุนี้กิจการส่วนใหญ่จึงต้องใช้บริการสำนักงานบัญชี เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการจัดทำงบทดลองต้องมีความละเอียดเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายจ่ายหรือแผนการลงทุนอย่างมีระบบ ทำให้จำเป็นต้องศึกษาและวิธีการทำงบทดลองก่อนดังนี้ งบทดลอง คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง  การจัดทำงบทดลอง ไม่ถือเป็นงบการเงินของกิจการ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในกิจการเท่านั้น งบทดลอง เป็นรายงานที่รวบรวมยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทต่างๆ การจัดทำจะทำเดือนละครั้งหรือไตรมาสละครั้งหรือ 6 เดือนครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับกิจการว่ามีจำนวนบัญชีหรือรายการค้ามากน้อยแค่ไหน ถ้ากิจการได้บันทึกรายการต่างๆ อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่ จะมีผลทำให้งบทดลองมียอดรวมทางด้านเดบิตและเครดิตเท่ากัน แต่หากยอดรวมทั้งสองข้างไม่เท่ากันแสดงว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น พนักงานบัญชีจะต้องหาข้อผิดพลาดนั้นให้เจอ การจัดทำงบทดลองเป็นการป้องกันการผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้รูปแบบการทำงบทดลองไม่มีรูปแบบตายตัว แต่โดยปกติแล้วจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ หัวงบ กับแบบฟอร์มที่บันทึกบัญชี ซึ่งพอจะสรุปแบบงบทดลองได้ดังนี้ 1.หัวงบ จะประกอบด้วย ชื่อกิจการ งบทดลอง วันที่  2.แบบฟอร์ม ประกอบด้วย ช่องต่างๆ 4 ช่องด้วยกัน คือ ช่องเลขที่บัญชี ชื่อบัญชี…

เจ้าของธุรกิจต้องรู้ ปิด งบการเงิน คืออะไร

เจ้าของธุรกิจต้องรู้ ปิด งบการเงิน คืออะไร บริษัทที่ดำเนินกิจการในนามนิติบุคคล จะต้องจัดทำบัญชีและปิด งบการเงิน ประจำปี เพื่อส่งข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติตรงตามกฎหมายกำหนด ซึ่งสามารถใช้บริการทำบัญชีจากสำนักงานบัญชีได้  นอกจากนี้การปิด งบการเงิน เป็นรายงานทางบัญชีที่แสดงสถานการณ์ดำเนินงานของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากบริษัทจัดทำงบการเงิน ต้องปิดงบการเงิน กฎหมายกำหนดให้ส่งวันสิ้นสุดรอบบัญชีให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร แล้วการปิดงบการเงินอย่างถูกต้องมีอะไรบ้าง มาทำความรู้จักเรียนรู้กันไปพร้อมๆ กันดังนี้ การปิดงบการเงินคืออะไร ใครที่สามารถทำได้ การปิดงบการเงิน เป็นกระบวนการสิ้นสุดการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทหรือองค์กร ในปัจจุบันนี้เทคนิคและเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การปิดงบการเงินเป็นเรื่องที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามอาจยังคงมีความซับซ้อนในการดำเนินงานได้ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ การปิดงบการเงินจำเป็นต้องใช้บุคคลที่เชี่ยวชาญด้านความรู้ เพื่อใช้กระบวนการในการทำบัญชีและการเงิน ซึ่งคนที่มีความรู้และทักษะด้านการเงินมืออาชีพจะมีประโยชน์อย่างมากในกระบวนการนี้ รู้คำศัพท์ รู้วิธีการทำงาน รู้จักการอ่านงบการเงิน และวิเคราะห์ผลการเงิน เป็นเพียงต้นแบบของคนที่อยู่ในผลงานด้านนี้ ทั้งนี้ การปิดงบการเงิน สำหรับบริษัททั่วไปจะดำเนินการโดยนักบัญชีในตำแหน่ง สมุห์บัญชี ผู้จัดการแผนกบัญชี ผู้ทำบัญชี เป็นพนักงานประจำของบริษัท แต่ถ้าเป็นบริษัทเปิดใหม่ บริษัทขนาดเล็ก หรือยังไม่มีเงินทุนมากพอในการจ้างพนักงานบัญชี ก็ยังมีสำนักงานบัญชี หรือผู้ทำบัญชีฟรีแลนซ์ ให้บริการรับปิดงบการเงินรวมถึงบริการด้านบัญชีและภาษีอื่นๆ ด้วย   เปิดขั้นตอนการปิดงบการเงินแบบเข้าใจง่าย…