จำเป็นด้วยหรือ?…ต้อง จดทะเบียนเพิ่มสาขา โรงงาน

ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับเจ้าของที่ต้องการ จดทะเบียนบริษัท เพิ่ม จดทะเบียนเพิ่มสาขา เมื่อผู้ประกอบการดำเนินกิจการมาถึงจุดที่วางเป้าหมายเอาไว้แล้ว และมีแนวโน้มที่กิจการมีการขยับขยายพื้นที่เพื่อรองรับธุรกิจที่มีเติบโตขึ้น ทำให้พื้นที่มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานในธุรกิจ เช่น  สถานที่ผลิตสินค้า โกดังเก็บของ หรือต้องมีพื้นที่หน้าร้านเพื่อขายสินค้า จึงทำให้ต้องมีการขยายสถานประกอบการเพิ่มขึ้น และสิ่งที่ตามมาเมื่อมีการขยายสาขาการผลิตมากกว่า 1 แห่ง นั่นคือเรื่องของ การจดทะเบียนเพิ่มสาขาโรงงานผลิต ยกเว้นในกรณีสถานที่ประกอบการหรือโรงงานใช้ประกอบกิจการไม่ถาวรหรือเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นสถานประกอบการจึงไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา แล้ววิธีการรวมถึงขั้นตอนการ จดทะเบียนเพิ่มสาขา โรงงานผลิต มีอะไรบ้างลองมาติดตามอ่านกันได้ดังนี้  โรงงานแบบไหนที่สามารถเพิ่มสาขาได้ โรงงานผลิตสินค้าที่มีลักษณะเข้าข่ายสามารถจดทะเบียนเพิ่มสาขาได้ จะต้องเป็นโรงงานที่ผู้ประกอบการใช้ผลิตสินค้าอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้หมายรวมถึงโรงงานที่ผลิตและจัดเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย โดยสถานประกอบการที่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แต่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า หากสถานที่ตั้งใช้ประกอบกิจการหรือโรงงานเพียงแค่ชั่วคราว จะไม่ถือเป็นสถานประกอบการ ซึ่งถ้าหากทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวนี้ใช้เป็นเพียงสถานที่ตั้งชั่วคราว ก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขาเช่นกัน โรงงานแบบไหนที่ไม่สามารถเพิ่มสาขาได้ นอกจากสถานที่ตั้งที่ใช้ประกอบกิจการเพียงแค่ชั่วคราว จะไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขาแล้ว ยังมีลักษณะสถานประกอบการอีกหลายรูปแบบที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา ดังนี้ จ้างบริษัทอื่นผลิตสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ให้ โดยไม่มีพนักงานของกิจการไปปฏิบัติงาน หรือให้บริการลูกค้าเลย หลังจากผลิตเสร็จผู้รับจ้างผลิตก็ส่งสินค้าคืนให้กับกิจการ ลักษณะนี้จะไม่เข้าเงื่อนไขสถานประกอบการประจำ จึงไม่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา  การเช่าโกดังเก็บสินค้า และผู้รับฝากรับผิดชอบในการดูแลรักษาสินค้าของกิจการ หากเกิดการเสียหาย สูญหาย…