สำนักงานบัญชี P2MB 

ดูแล ทุกเรื่องบัญชีภาษี ให้คุณ

ทำไมต้องเป็น P2MB

P2MB CO., LTD.

คือสำนักงานบัญชีที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ และประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชี งบการเงิน ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านภาษี โดยทีมงานนักบัญชีที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ กฎหมายกำหนด รวมถึงมีผู้ตรวจสอบบัญชี CPA ได้รับอนุญาตคอยให้คำแนะนำและดูแลงานบัญชีภาษี ที่ซับซ้อนและมีจำนวนมากแทนคุณได้แบบครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า กว่า 400 บริษัท
รับทำบัญชี

1.บริการรับทำบัญชี

จะทำบัญชีเองทำไม ถ้ามีสำนักงานบัญชีที่ถูกและดีให้บริการ อย่างสำนักงานบัญชี P2MB เรารับทำบัญชีในราคามิตรภาพ แต่คุณภาพการจัดทำบัญชีและบริการระดับมาตรฐานสากล งานบัญชีของคุณควรได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างเรา
รับทำบัญชี

2.บริการตรวจสอบบัญชี

“บริการตรวจสอบบัญชี” โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่เราได้รวบรวมทีมผู้สอบบัญชีหัวกะทิมาไว้ที่สำนักงานบัญชี P2MB แบบยกทีมตลอดจนพันธมิตรที่คอยซัพพอร์ต ช่วยเหลือกันมาโดยตลอด เพื่อให้ครอบคลุมงานตรวจสอบ บัญชีทุกรูปแบบธุรกิจที่เข้ามา ทำให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้อง แม่นยำ และคับแน่นด้วยคุณภาพ
รับทำบัญชี

3.บริการจดทะเบียนบริษัท

ให้เราดูแลจดทะเบียนบริษัทแทนคุณ เพื่อให้คุณได้ใช้เวลา มากขึ้นกับการบริหารธุรกิจอย่างเต็มที่แค่ติดต่อสำนักงาน บัญชี P2MB เพียงเท่านี้ เราจัดการให้ตั้งแต่เริ่ม จนถึงลูกค้าได้รับเอกสารรับรองการจดทะเบียนบริษัทถึงมือ
รับทำบัญชี

4.บริการจดทะเบียนธุรกิจ

สำนักงานบัญชี P2MB ของเรามีบริการรับดำเนินการงาน ทะเบียนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ขึ้นทะเบียนประกันสังคม, แจ้งย้ายที่อยู่บริษัท, เพิ่ม-ลดกรรมการ และงานทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็วทันใจ

เหตุผลที่ต้องใช้บริการ

'' สำนักงานบัญชี P2MB ''

ทำให้ทราบข้อมูลในการดำเนินการของกิจการ ซึ่งช่วยผู้ประกอบกิจการตัดสินใจวางแผนการ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำบัญชี
ปิดงบ
ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของจำนวนต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของกิจการ และนำไปคำนวณต้นทุนของสินค้า และบริการของกิจการได้อย่างถูกต้อง พร้อมวางแผนกำหนดราคาสินค้าและบริการได้ดียิ่งขึ้น
ปิดงบ
ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ง่ายขึ้น รวมถึงจัดการค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกได้
ยื่นภาษี
ทำบัญชีออนไลน์
เมื่อทราบรายรับ รายจ่าย สถานะทางการเงิน จากการทำบัญชี จะสามารถวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด หรือตัดสินใจลงทุน การนำเงินมาลงทุนในอนาคตได้ดีขึ้น
ทำบัญชีออนไลน์

เมื่อทราบผลกำไรขาดทุนจากการทำบัญชีแล้ว กิจการสามารถวางแผนนำรายจ่ายต่างๆ ที่ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ เพื่อประหยัดภาษีและทำให้การเสียภาษีถูกต้อง